//phaurtuh.net/4/4451030

Նիկոլ Փաշինյանի «Շրջիկ կրկեսի» դերասանուհին մի պահ մոռացավ իր խոսքերը ու ստիպված եղավ նորից ընթերցել այն թերթիկում, որը ստացել է ներկայիս դավաճանական ռեժիմի ներկայացուցիչներից

Նիկոլ Փաշինյանի «Շրջիկ կրկեսի» դերասանուհին մի պահ մոռացավ իր խոսքերը ու ստիպված եղավ նորից ընթերցել այն թերթիկում, որը ստացել է ներկայիս դավաճանական ռեժիմի ներկայացուցիչներից: էս չե՞ք, Նիկոլի աջակիցներ, կամ, ինչպես դուք եք ձեզ կոչում՝ «կողակիցներ»։

Տեսանյութը ՝ այստեղ